Unkown error type: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
error in line 61 of file /var/websrv/printingservices_cz/_blade/DB_my_class.php, PHP 5.6.23-1+deprecated+dontuse+deb.sury.org~trusty+1 (Linux)
Unkown error type: [8192] Function mysql_numrows() is deprecated
error in line 188 of file /var/websrv/printingservices_cz/_blade/DB_my_class.php, PHP 5.6.23-1+deprecated+dontuse+deb.sury.org~trusty+1 (Linux)
Unkown error type: [8192] Function mysql_numrows() is deprecated
error in line 188 of file /var/websrv/printingservices_cz/_blade/DB_my_class.php, PHP 5.6.23-1+deprecated+dontuse+deb.sury.org~trusty+1 (Linux)
Formáty - Printing Services.CZ kalkulace polygrafie, kalkulační program online letáky, plakáty, vizitky, karty, brožury, ofsetový tisk, on-li
PrintingServices CZ
rozměry jsou v mm
Formát A B•) C D
0 841x1189 1000x1414 917x1297 771x1090
1 594x841 707x1000 648x917 545x771
2 420x594 500x707 458x648 385x545
3 297x420 353x500 324x458 272x385
4 210x297 250x353 229x324 192x272
5 148x210 176x250 162x229 136x192
6 105x148 125x176 114x162 96x136
7 74x105 88x125 81x114 68x96
8 52x74 62x88 57x81 48x68

Povolené odchylky jsou ±1,5 mm pro rozměry do 150 mm, ±2 mm pro rozměry od 150 mm do 600 mm a ±3 mm pro rozměry nad 600 mm. Některé náropdní adaptace ISO 216 specifikují menší toleranci.

Princip velikostí papírů ISO

V systému ISO mají všechny listy papíru poměř šířky k výšce jedna k druhé odmocnině ze dvou (1:1,4142). Tento poměr je zvláště výhodný pro rozměr papíru. Jestliže umístíte dva takové papíry vedle sebe, popřípadě rozpůlíte papír rovnoběžně s kratší stranou, získáte list papíru se stejným poměrem šířky k výšce.

Historie normalizace formátu počíná na konci 18. století v Německu a Francii. Od roku 1917 se zavádění normalizovaných papírů chápou normalizační instituce jednotlivých států, ale mezinárodní návrh se objevuje teprve roku 1921, kdy je za základ zvolen papír o rozměru 1 m2 o poměru stran jedna ku druhé odmocnině ze dvou; jako první přijalo tuto normu Švýcarsko. V Československu byly tyto normy zahrnuty do ČSN 50 0040 ze dne 19. 4. 1967 (normované papíry se však užívaly již od poloviny 20. let 20. století).

Velikosti papíru ISO jsou založeny na metrickém systému. Druhá odmocnina dvou ale neumožňuje, aby šířka i výška měly pěkně zaokrouhlené rozměry. Proto byla plocha papíru definována tak, aby měla jasné metrické hodnoty. Jelikož je hustota papíru obvykle definována v g/m2, je snadné kalkulovat hmotnost dokumentu, známe-li formát a počet stran.

ISO 216 definuje řadu A velikostí papíru následovně:

  • Výška dělená šířkou je u všech formátů druhá odmocnina dvou (1,4142)
  • Formát A0 má plochu jednoho čtverečního metru
  • Formát A1 je A0 rozříznutá na dvě stejné části, přičemž A1 je stejně vysoká jako A0 široká a A1 je polovičně široká než A0 vysoká
  • Všechny menší velikosti A jsou definovány obdobně řezáním většího formátu na menší vodorovně s kratší stranou na dvě identické poloviny
  • Standardizovaná šířka a výška papíru je hodnota zaokrouhlená na celé milimetry

Pro použití, kde serie ISO A neposkytuje adekvátní formát, byla vytvořena i serie B. Serie formátů C byla navržena pro obálky.

  • Šířka a výška formátu řady B je geometrickým středem mezi odpovídajícím A formátem a nejbližším vyšším A formátem. Například B1 je geometrickým středem mez A1 a A0, což znamená že poměr velikosti A1 k B1 je stejný jako B1 k A0.
  • Podobně formáty řady C jsou geometrickým středem mezi formáty A a B stejného čísla. Tedy list papíru A4 se pohodlně vejde do obálky C4, jetsliže tento list přeložíme, vejde se do obálky C5.

Některé velikosti mají v češtině své vlastní názvy, jak uvádí následující tabulka:

české názvy
A0 čtyřnásobný arch
A1 dvojnásobný arch
A2 arch
A3 půlarch
A4 čtvrtka (4°)
A5 osmerka (8°), list
A6 půllist
A7 čtvrtlist
A8 osmina listu

Další detaily

Ačkoli ISO rozměry papíru mají šířku i výšku standardně uvedenu v milimetrech, rozměry mohou být též kalkulovány pomocí následujících vzorců:

formáty v mocninách 2
Formát Šířka [m] Výška [m]
An 2-1/4-n/2 21/4-n/2
Bn 2-n/2 21/2-n/2
Cn 2-1/8-n/2 23/8-n/2

Formáty RA a SRA

Všechny popsané formáty jsou uvedeny po oříznutí, jsou to rozměry určené k distribuci uživateli nebo čtenářům. Další ISO standardy definují tzv. hrubé formáty řady RA a SRA pro neoříznutý papír. Tyto formáty jsou jen nepatrně větší než odpovídající A formáty. Archy či listy budou na čistý A formát oříznuty po zpracování vazby. ISO RA0 formát má plochu 1,05 m2 a ISO SRA0 1,15m2. I tyto formáty dodržují poměr druhé odmocniny, ale rozměry základního formátu byly zaokrouhleny na centimetry. Běžné neořezané formáty, které si objednávají tiskaři, jsou následující:

RA Series Formats
RA0 860 × 1220
RA1 610 × 860
RA2 430 × 610
RA3 305 × 430
RA4 215 × 305
SRA Series Formats
SRA0 900 × 1280
SRA1 640 × 900
SRA2 450 × 640
SRA3 320 × 450
SRA4 225 × 320

  • U formátů B se často nesprávně používají hodnoty odvozené od velikosti standardně dodávaných archů - B0 1000×700 mm, B1 700×500 mm, B2 500×350 mm.